La Fabrick d'Yvonnick

Tendresse
Gluten
Ou
Cacauet
Soja
Llet
Fruita seca de clofolla
Lactosa

Descripció del producte

Vanille - Chocolat - Cacahuètes